07 Жов

Одні чи самі?


Самий, один

Кажуть: Тут одні емоції…
Радимо: Тут самі емоції…

Дехто, із російської виходячи мови, вживає замість займенника самийодин: Тут одні бур’яни, — замість: Тут самі бур’яни. Російське “один” має два значіння:
1. один і 2. самий.
Другого значіння українське “один” не має: — І постіль убога — самая солома (Чуб. III, 382). Зосталися самі вишкварки (Ном. 1929). Попродав увесь скот, зосталась сама каліч (Гр). Козаками в Татарщині звано таке військо, що в йому були самі улани, князі та козаки (Кул. VI, 37). Але сам-один: — Сам-один, як палець (Ном. 10678).
(Олена Курило)


7 thoughts on “Одні чи самі?

  • Чиста мова

   Значе́ние –
   1) (смысл) значі́ння и зна́чення, розумі́ння. [Бра́ти слова́ в то́му розумі́нні, яке́ вклада́є в них а́втор (Єфр.). Сло́во «лаху́дра» ма́є перві́сне значі́ння: «обде́рта», «обі́дранка» (Крим.). Хіба́ суспі́льність у широ́кім розумі́нні того́ сло́ва… (Крим.)].
   • В полном, прямом -нии слова – у ці́лім, у вла́снім розумі́нні сло́ва;
   2) (важность значительность, вес) вага́, си́ла, значі́ння и зна́чення, зна́чність, ва́жність (-ности). [Це для ме́не не ма́є жа́дної ваги́ (никакого -ния) (Сл. Гр.). Спра́ва се вели́кої ваги́ (Грінч.). Ма́тимуть першоря́дне значі́ння (Н. Гром.)].
   • Иметь -ние – ва́жити, ма́ти вагу́, си́лу.
   • Иметь первостепенное -ние – ма́ти першоря́дне значі́ння (зна́чення), першоря́дну вагу́.
   • Иметь большое -ние – ма́ти вели́ку, значну́ вагу́, ве́лико, бага́то ва́жити, (сов. зава́жити). [З и́нших о́глядів ве́лико ва́жать для нас пра́ці: Ів. Франка́ та Грінче́нка (Єфр.). Бага́то зава́жив той факт, що…(Крим.)].
   • Возыметь -ние – зава́жити, набу́ти ваги́, здобу́ти вагу́.
   • Иметь преобладающее -ние – ма́ти перева́жне значі́ння, переважа́ти.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *