20 Лис

Мова vs. Язык. Суфікс професії -ар.


Кобзарі

NB! У статті використаний матеріал із наукової праці Костянтина Тищенка «Правда про походження української мови».

У нашій мові є декілька цікавих закономірностей. Одна із них полягає в тому, що назви дуже багатьох професій або ж роду діяльності закінчуються на суфікс «-ар». Цей суфікс, буквально, панує над усіма іншими моделями словотворення. Натомість у російській мові переважає… Спробуйте здогадатися! …так, тут знову наявна безсистемність, що поступово переходить у хаотичність!

Спираючись на проведені раніше дослідження, можна припустити, що ця ознака є характерною рисою даної мови. Дуже яскраво це твердження підкреслює і той факт, що «русській язик» займає ТРЕТЄ(!) місце (після китайської та японської) у списку найскладніших мов світу(!) для опановування їх іноземцями. Причина банальна: логічно не структурована інформація завжди запам’ятовується набагато важче.

Проте, якщо розмірковувати на цю тему далі, виникає вельми цікаве запитання: «За яких умов, однією із головних ознак будь-якої мови може стати така риса, як безсистемність?» Логіка підказує лише одну відповідь – це масові запозичення! А це, в свою чергу, вже свідчить про штучний характер такої мови. Чи краще казати «язика»?!

В будь-якому разі, чергова порівняльна таблиця у Вас перед очима! До речі, спробуйте перевірити себе на знання власної мови! Чи назви всіх українських професій Вам відомі?

 1. -щик  2. -ник
 бетоняр  бетонщик  бриляр  шляпник
 бляхар  жестянщик  гарбар  овчинник
 бубняр  бубенщик  гончар  горшечник
 бунтар (1)  бунтовщик  гусляр  гусельник
 вапняр  известщик  друкар (2)  печатник
весляр (1)  весельщик  зброяр (1)  оружейник
 вікняр  оконщик  іграшкар  игрушечник
 вугляр  угольщик  казкар  сказочник
 вудкар  удильщик  картяр  картежник
 гаптар  вышивальщик  квіткар  цветочник
 годинникар  часовщик  квітникар  цветочник
 голкар  игольщик  ключар  ключник
 грабар  гробовщик  коновкар  ведерник
 друкар (1)  типографщик  кресляр  чертежник
 дудар  свирельщик  лижвар  лыжник
зеленяр  зеленщик  лижвяр  лыжник
 казаняр  котельщик  лимар  шорник
 каменяр  каменщик  ложкар  ложечник
 кахляр  облицовщик  лялькар  кукольник
кітляр  котельщик  млинар  мельник
 корчмар  трактирщик  молочар  молочник
 котляр  котельщик  ниткар  ниточник
 кошикар  корзинщик  пліткар  сплетник
 лихвар  ростовщик  пляшкар  бутылочник
 людвисар  литейщик  решетар  решетник
 мебляр  мебельщик  римар  шорник
 мітляр  метельщик  свічар  свечник
 муляр  каменщик  свічкар  свечник
 онучкар  портянщик  сіткар  сеточник
 пиляр  пилильщик  скриняр  сундучник
 пісняр  песенщик  смушкар  мерлушечник
 плотар (1)  плотогонщик  стрічкар  ленточник
 повстяр  войлоконщик  тачкар  тележник
 свердляр  сверлильщик  тесляр  плотник
 сідляр  седельщик  торбар  мешочник
 скляр  стекольщик  трапезар (1)  трапезник
 сміттяр  мусорщик  трійкар  троечник
 смоляр (1)  смологонщик  трудар  труженик
 соляр  солеварщик  цегляр  кирпичник
 сопілкар (1)  свирельщик  чоботар  сапожник
 срібляр  серебрильщик  човникар  лодочник
 страйкар  забастовщик  човняр  лодочник
 сукнар (1)  суконщик  шапкар (1)  шапочник
 тинькар  штукатурщик  шишкар  шишечник
 трунар  гробовщик  школяр  школьник
 фарбар  красильщик  шматяр  ветошник
 фарб’яр  красильщик  штукар  затейник
 чинбар  дубильщик  щіткар  щеточник
 шинкар  трактирщик  угнар  кожевник
 шкляр  стекольщик
3. -арь/-ар 4. -вод
 боднар  бондарь  бавовняр  хлопковод
 бунтар  бунтарь  бджоляр  пчеловод
 виноградар  виноградарь  вівчар  овцевод
 воротар  вратарь  голубар (1)  голубевод
 дзвонар  звонарь  картопляр  картофелевод
 жаткар  жаткарь  конопляр  коноплевод
 знахар  знахарь  коняр  коневод
 кобзар  кобзарь  льонар  льновод
 пекар  пекарь  оленяр  оленевод
 писар (1)  писарь  псар  собаковод
 плугар  плугарь  свинар  свиновод
 плугатар  плугатарь  скотар  скотовод
 псар  псарь  собакар (1)  собаковод
 пушкар (1)  пушкарь  хмеляр  хмелевод
 лицар  рыцарь  5. -чик
 слюсар  слесарь  газетяр  газетчик
 токар  токарь  орандар  кабатчик
 комісар  комисар  різьбар  резчик
 маляр  маляр  різьбяр  резчик
 столяр  столяр  снісар  резчик
 ювіляр  юбиляр  сницар  резчик
 писанкар (1)  писанкарь

 

6. -лов 7. -дел
 рибар (1)  рыболов  винар  винодел
 собакар (2)  собаколов  килимар  ковродел
 голубар (2)  голубелов  оліяр  маслодел
 (*птахар)  птицелов  порохняр  пороходел
8. -пас 9. -ец
 вівчар  овцепас  косар  косец
 воляр  волопас  жнивар  жнец
 свинар  свинопас  писар (2)  писец
 козяр  козопас  весляр (2)  гребец
 скупар (1)  скупец
10. -як 11. -писец
 бідар  бедняк  байкар  байкописец
 нуждар  бедняк  маляр (2)  живописец
12. -жатый 13. -ин
 проводар  проводник  володар  властелин
 проводатор  проводник  владар  властелин
 поводар (1)  проводник  господар  хозяин
 ще: вожатый  сподар  хозяин
14. -аш 15. -ак
 крамар  торгаш  чудар  чудак
 гендляр  торгаш  рибар (2)  рыбак
16. -яй 17. –ёр/-ер
 ледар (1)  лентяй  шахтар (1)  шахтёр
 скупар (2)  скупердяй  суфляр  суфлёр
 денникар  блогер
18. -ырь 19. -ист
 ледар (2)  лодырь  пачкар  контрабандист
 поводар (2)  поводырь  пушкар (2)  артиллерист
20. -вар 21. -вал
 бровар  пивовар  сукнар (2)  сукновал
 кухар  повар  шапкар (2)  шапковал
22. -чист 23. -сед
 коминар  трубочист  домонтар  домосед
 коминяр  трубочист
24. -бежец 25. -чет
 ковзаняр  конькобежец  звіздар  звездочет
26. -творец 27. -ный
 віршар (1)  стихотворец  чотар  взводный
28. -гон 29. -няк
 плотар  плотогон  линтвар  скорняк
 смоляр (2)  смологон  шахтар (2)  горняк
30. -ант 31. -ьон
 сектяр  сектант  поштар  почтальон
32. -граф 33. -ариус
 друкар (3)  типограф  нотар  нотариус
34. -ач 35. -махер
 лікар  врач  перукар  парикмахер
 сурмар  сурмач
36. -брей 37. участник…
 голяр  брадобрей  бенкетар  … застолья
 трапезар(2)  … трапезы
38. составитель … 39. исполнитель на …
 словникар  … словаря  трембітар  … трембите
 коломийкар  … коломыйок  сопілкар (2)  … свирели
 віршар (2)  … стихов
40. … дел мастер 41. Інші способи
 золотар  золотых…  злидар  нищий
 зброяр (2)  оружейных…  орудар  заправила,руководитель
 писанкар(2)  мастерпо росписи яиц  повістяр  автор повестей
 стадар  пастух, которыйпасет коней

Третій раунд, а картина одна й та сама! Для забезпечення адекватного перекладу однієї(!) української словотвірної моделі «основа + -ар» «русськіє» змушені були використати більше 40(!) різних моделей*, аж до описових словосполучень(!) включно!

Цікаво, що назви 32 професій, вживаних у сільському господарстві, є питомо українськими, тобто, аналогів(!) в інших слов’янських мовах не мають: бджоляр, воляр, стадар, льонар, конопляр, вапняр, вікняр, бляхар, гонтар, ложкар, решетар, казаняр, боднар, коновкар, мітляр, голкар, ниткар, повстяр, смушкар, онучкар, злидар, бідар, торбар, свічкар, писанкар, бубняр, дудар, коломийкар та ін.

*Для порівняння – польській мові для перекладу знадобилося усього 22, а чеській – лише 16 словотвірних моделей!

(Дмитро Пташка, джерело)


Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *